Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Lớp 4 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 26/11/2020 18:49:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 4,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 18h30 trở đi)
Thông tin: 1 học sinh nam, 1 học sinh nữ trường Việt Úc
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 Lớp 4 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: