Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Lớp 5 Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 18:50:19

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 5,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (Hè sắp xếp), vô năm sắp lại vào tối
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 Lớp 5 Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: