Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 24/11/2020 22:32:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 3.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T23456
Thông tin: học sinh trường Lê văn thọ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 Thới Hòa Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: