Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Lớp 4 Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 02:55:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 4,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 246 từ 17h30-19h30
Thông tin: 2 hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 Lớp 4 Phú An Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: