Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Lớp 5 Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 01:16:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 5,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T4,6 (14h -15h30), hè học chiều, vô năm học tối
Thông tin: 2 học sinh (1 nam, 1 nữ)
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 Lớp 5 Long Nguyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: