Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 15:06:20

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (Hè mới học)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Giữa tháng 7 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 Bình Thắng Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: