Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 16:59:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5,7-246 ( Từ 18h30 đến 20h)
Thông tin: hs nam, trường Trần Văn Ơn
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: