Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/06/2021 01:49:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp với ph
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 Thới Hòa Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: