Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 17:14:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx các ngày T3,5,7
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, dạy luôn hè, tháng đầu ôn lại lớp 2
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: