Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Thị trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 02:29:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (từ 16h đến 17h30)
Thông tin: học sinh nữ trường Việt úc
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 Thị trấn Uyên Hưng Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: