Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 4 Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 18:57:09

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Hiện tại rãnh hiết (Vô học lại thì học T246 (18h-20h))
Thông tin: học sinh nữ, trường Ngã ba giồng
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 4 Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: