Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 4 Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 18:49:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (18h -21h), ưu tiên 18h -19h30
Thông tin: học sinh trường Việt úc
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 4 Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: