Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 4 Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 01:16:42

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp tối t2->6 (4h30-> rãnh) + T7,cn (rãnh cả ngày)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 4 Thới Hòa Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: