Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 5 Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 14:06:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (18h-19h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 5 Tân Thành Bắc Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: