Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 5 Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 18:01:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (18h30-20h30), T7 (sáng)
Thông tin: học sinh nam, trường đặng thùy trâm
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 5 An Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: