Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 5 Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 12:34:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: chọn T6 (17h30 -19h30), T7,CN (sắp xếp sáng-chiều-tối)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lê văn tám
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 5 Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: