Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 02:26:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng t23456 (9h-11h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá Thanh Tuyền Dầu Tiếng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: