Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Lớp 3 Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/04/2021 02:26:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 3,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: sx tối t2->t6 (19h->
Thông tin: 2 hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá Lớp 3 Thái Hòa Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: