Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 25/02/2021 15:18:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng, 150.000/buổi
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: T2-4-6-CN (18h30->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: