Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 13:52:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sáng
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: