Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 09:02:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, sinh viên: 1tr4
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T23456 (17h -18h30) hoặc (17h30 -19h)
Thông tin: học sinh nam, lớp lá lên 1
Yêu cầu: Nữ, GV: 2triệu | SV: 1tr4
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá Vĩnh Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: