Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 1 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 21:56:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp: rãnh cả ngày (8h đến 11h30) +(chiều sau 15h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, lớp lá lên 1
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 1 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: