Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 20:51:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7CN( 9h30- 11h)
Thông tin: Học sinh Nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, Ngày 1/10/2020 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá Vĩnh Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: