Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Tin Học Rèn Chữ Lớp 3 Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 11:42:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Tin Học, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sau 15h trừ t2
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Tin Học Rèn Chữ Lớp 3 Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: