Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tin Học Lớp 4 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 04:43:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: chọn T23456 (19h-21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn trãi
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tin Học Lớp 4 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: