Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Văn Anh Văn Lớp 6 Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 23:22:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6 (từ 8h đến 20h) khi vào học thì sắp xếp tối sau 17h
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Văn Anh Văn Lớp 6 Long Nguyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: