Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Văn Anh Văn Lớp 7 Xã Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 04:58:31

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 6.000.000đ/tháng
Số buổi: 6 ngày từ T2 đến T6
Thời gian: Dạy cả ngày từ 7h30 sáng đến 17h30 (dạy 2 tháng hè)
Thông tin: học sinh nữ lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Văn Anh Văn Lớp 7 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: