Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Văn Lớp 3 Lớp 7 THUẬN GIAO, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/01/2021 04:10:26

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Văn,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 7,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (9h-11h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: THUẬN GIAO, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Văn Lớp 3 Lớp 7 THUẬN GIAO Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: