Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Văn Lớp 6 Xã Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 10:26:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 18h30
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Văn Lớp 6 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: