Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Văn Rèn Chữ Lớp 1 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 20:35:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Văn, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246/357 (19h-20h30)
Thông tin: Học sinh Nam, Trường Thanh Đa
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Văn Rèn Chữ Lớp 1 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: