Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: TOEIC Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 12:00:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: TOEIC,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng, lương: 250k/1b
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (từ 17h trở đi)
Thông tin: học viên nam, luyện toeic 600đ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà TOEIC Phú Chánh Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: