Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: TOEIC Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 12:41:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: TOEIC,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7 (rãnh từ 13h đến 16h), CN (rãnh sáng 9h30 đến 12h)
Thông tin: 2 học viên
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà TOEIC Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: