Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Anh Văn Lớp 11 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 01:02:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 hoặc T357 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Anh Văn Lớp 11 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: