Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Anh Văn Lớp 7 Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/04/2021 05:55:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: t2,4,6 sau 7h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Anh Văn Lớp 7 Thị Trấn Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: