Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Anh Văn Lớp 8 Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 05:13:32

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp T357(Hè rãnh sáng, chiều, tối), vô năm sắp xếp lại
Thông tin: học sinh nữ, (lớp 7 lên 8)
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Anh Văn Lớp 8 Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: