Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Anh Văn Lớp 9 Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 00:06:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: t2,4 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Anh Văn Lớp 9 Hòa Lợi thị xã Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: