Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 12 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 20:34:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn Chiều T234567 (từ 13h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường GDTX
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 250k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 12 Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: