Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 6 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/11/2020 20:45:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h-20h30)
Thông tin: Học sinh Nam, Trường Huỳnh Văn Nghệ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 6 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: