Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 7 Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 23:19:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 (17h30 -19h)
Thông tin: học sinh nam, yếu Văn
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 7 An Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: