Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 7 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 13:38:18

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7CN (9h-10h30)
Thông tin: học sinh nữ trường điện biên
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 7 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: