Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 8 Xã Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 01:31:45

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7,CN (16h-18h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 8 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: