Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 23:33:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6 (17h45 -19h45)
Thông tin: học sinh nữ, trường nguyễn gia thiều
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: