Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 09:27:13

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 (từ 19h trở đi), ưu tiên: 19h -20h30
Thông tin: học sinh nam, trường Điện Biên
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: