Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 09:19:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối t4+t6
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: