Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Ôn Thi Đại Học Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 22:03:24

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T7, CN (từ 7h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Ôn Thi Đại Học Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: