Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Ôn Thi Đại Học Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 17:50:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Ôn Thi Đại Học Định Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: