Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Vẽ Lớp 4 Thị trấn Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 01:54:04

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Vẽ,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T5 (9h – 10h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường lê thánh tôn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Vẽ Lớp 4 Thị trấn Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: