Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 10:53:15

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN (16h-18h)
Thông tin: học viên nữ, cần luyện toeic 550-600đ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Hòa Phú Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: