Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 22:19:51

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567CN (15h-20h)
Thông tin: Học viên Nam, ĐH FPT
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lê Minh Xuân Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: