Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Anh Văn Giao Tiếp Lớp 6 Lớp 10 Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 06:57:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 10,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4(18h-19h30)
Thông tin: Hai học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Anh Văn Giao Tiếp Lớp 6 Lớp 10 Bình Trị Đông Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: